Advertenties online.jpg
Familieberichten.jpg
image001.jpg
Enquete.jpg
Foto.jpg
Agenda.jpg

Advertenties online

Advertenties online.jpg
 

Het maximale bereik wordt gecreëerd door een mix van offline en online aan te bieden. Naast de kranten zijn daarvoor ook websites nodig. Beide platforms worden in Pubble geproduceerd en dat biedt extra mogelijkheden. JAWEL Media kan helpen om met deze bestaande functionaliteit in Pubble lezers en adverteerders op hun wenken te bedienen, en met een multimediaal aanbod voor adverteerders extra geld te gaan verdienen. Daarnaast wordt het bereik van de websites verhoogd en is het een prachtig verdienmodel dat niet arbeidsintensief is.

 

De kranten bevatten veel advertenties, dat is nog steeds de belangrijkste inkomstenbron. Vreemd genoeg worden op deze advertenties op aanverwante websites vaak niet getoond. Via Pubble kan dat wel geregeld worden. De website wordt dan ingericht met een vaste plek waar alle advertenties van die week getoond kunnen worden. Hiermee wordt de website extra verrijkt met een positie voor advertenties. Het past goed in de uitstraling van de websites en de adverteerder wordt zo een extra positie en meer bereik aangeboden. Het is eenvoudig te verkopen.

Hoe kunt u er gebruik van maken?

Stuur een mail met uw (Bedrijfs)naam, contactpersoon, adres en telefoonnummer naar info@jawelmedia.nl. Wij nemen dan spoedig persoonlijk contact met u op.

Verkoopondersteuning en instructie

Wij willen graag adviseren hoe onze producten, en ook dit product, het beste ingezet kunnen worden. Het bereik kan structureel verhoogd worden en er kan direct geld verdiend worden. Onze jarenlange expertise in het uitgeversvak zal u daar zeker bij helpen. Ga voor meer informatie over de mogelijkheden van verkoopondersteuning naar www.jawelmedia.nl en druk op  ‘Instructie’. Geef via het formulier uw interesse aan, wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Facturatie en betaling

Iedere bestelling wordt automatisch gefactureerd. Betaling binnen twee weken na de factuurdatum.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Kosten: onderdeel van de Pubble licentie

€ 60 per pagina

Familieberichten online

Familieberichten.jpg
 

Het maximale bereik wordt gecreëerd door een mix van offline en online aan te bieden. Naast de kranten zijn daarvoor ook websites nodig. Beide platforms worden in Pubble geproduceerd en dat biedt mogelijkheden. JAWEL Media kan helpen om met deze bestaande functionaliteit in Pubble lezers en adverteerders op hun wenken te bedienen, en met een multimediaal aanbod voor adverteerders extra geld te kunnen verdienen. Daarnaast wordt het bereik van de websites verhoogd en is het een prachtig verdienmodel dat niet arbeidsintensief is.

 

Familieberichten is één van de best gelezen onderdelen van de krant. Daarnaast is het ook nog eens een zeer belangrijke inkomstenbron. Vreemd genoeg wordt er op veel krantensites niet of nauwelijks ruimte voor ingericht. Via Pubble kan dat geregeld worden. De website wordt dan ingericht met een vaste rubriek familieberichten waarop vanuit de krant met een simpele druk op de knop de advertenties kunnen worden geplaatst. Hiermee wordt de website extra verrijkt met een goed gelezen rubriek en wordt de adverteerder een breder bereik aangeboden

Hoe kunt u er gebruik van maken?

Stuur een mail met uw (Bedrijfs)naam, contactpersoon, adres en telefoonnummer naar info@jawelmedia.nl. Wij nemen dan spoedig persoonlijk contact met u op.

Verkoopondersteuning en instructie

Wij willen graag adviseren hoe onze producten, en ook dit product, het beste ingezet kunnen worden. Het bereik kan structureel verhoogd worden en er kan direct geld verdiend worden. Onze jarenlange expertise in het uitgeversvak zal u daar zeker bij helpen. Ga voor meer informatie over de mogelijkheden van verkoopondersteuning naar www.jawelmedia.nl en druk op  ‘Instructie’. Geef via het formulier uw interesse aan, wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Facturatie en betaling

Iedere bestelling wordt automatisch gefactureerd. Betaling binnen twee weken na de factuurdatum.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Kosten: onderdeel van de Pubble licentie

Bedrijvengids

Via pubble kan deze rubriek binnen iedere website (in de pubble omgeving)  gemaakt worden. Dat dient als platform voor (Lokale) bedrijven. Zij kunnen hierin gerubriceerd geplaatst worden en profiteren van het bereik van de website

 

Dit biedt mogelijkheden om bedrijven een multimediaal aanbod te bieden. Door middel van verkooppakketten met online en offline mogelijkheden is dit een mooi verdienmodel waarbij print en online gecombineerd worden. JAWEL Media helpt om voor deze bestaande functionaliteit een multimediaal verkooppakket samen te stellen en ervaringen te delen om deze pakketten bij de juiste doelgroep te verkopen. Daarnaast wordt het bereik van de websites verhoogd als er meer bekendheid komt en op de juiste manier een wisselwerking wordt gecreëerd tussen online en offline.

image001.jpg

Hoe kunt u er gebruik van maken?

Stuur een mail met uw (Bedrijfs)naam, contactpersoon, adres en telefoonnummer naar info@jawelmedia.nl. Wij nemen dan spoedig persoonlijk contact met u op.

Verkoopondersteuning en instructie

Wij willen graag adviseren hoe onze producten, en ook dit product, het beste ingezet kunnen worden. Het bereik kan structureel verhoogd worden en er kan direct geld verdiend worden. Onze jarenlange expertise in het uitgeversvak zal u daar zeker bij helpen. Ga voor meer informatie over de mogelijkheden van verkoopondersteuning naar www.jawelmedia.nl en druk op  ‘Instructie’. Geef via het formulier uw interesse aan, wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Facturatie en betaling

Iedere bestelling wordt automatisch gefactureerd. Betaling binnen twee weken na de factuurdatum.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

 

Kosten: onderdeel van de Pubble licentie

Enquête/polls

Het maximale bereik wordt gecreëerd door een mix van offline en online aan te bieden. In zeer veel gevallen zijn kranten ook voorzien van websites. Maar het probleem is vaak om voor die sites veel bereik te creëren. Een goed middel daarvoor is de enquêtetool die wij kunnen faciliteren. Met deze tool kan de lezer gevraagd worden om een mening over een actueel thema te geven. Aangejaagd door de krant kan hiermee een flinke positieve impuls gegeven worden aan het bereik van de website. De ervaring leert: als men kennis heeft gemaakt met de website, dan blijft de lezer terugkomen.

 

De enquêtetool is een uitstekend middel om lezers te betrekken bij actuele thema’s die spelen in het verzorgingsgebied van een krant of website. Bijvoorbeeld het ontzettend dure nieuwe gemeentehuis dat er moet gaan komen. Aangejaagd door, of in combinatie met, de krant kan door de enquêtetool de mening van inwoners gepeild worden. Het verhogen van het bereik is vaak structureel en uiteindelijk levert dat geld op. Daarnaast zijn er ook extra advertentiemogelijkheden. 

Enquete.jpg

Hoe kunt u er gebruik van maken?

Stuur een mail met uw (Bedrijfs)naam, contactpersoon, adres en telefoonnummer naar info@jawelmedia.nl. Wij nemen dan spoedig persoonlijk contact met u op.

Verkoopondersteuning en instructie

Wij willen graag adviseren hoe onze producten, en ook dit product, het beste ingezet kunnen worden. Het bereik kan structureel verhoogd worden en er kan direct geld verdiend worden. Onze jarenlange expertise in het uitgeversvak zal u daar zeker bij helpen. Ga voor meer informatie over de mogelijkheden van verkoopondersteuning naar www.jawelmedia.nl en druk op  ‘Instructie’. Geef via het formulier uw interesse aan, wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Facturatie en betaling

Iedere bestelling wordt automatisch gefactureerd. Betaling binnen twee weken na de factuurdatum.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

 

Kosten: onderdeel van de Pubble licentie

Foto

Het maximale bereik wordt gecreëerd door een mix van offline en online aan te bieden. Naast de kranten zijn daarvoor ook websites nodig. Beide producten worden in Pubble geproduceerd en dat biedt extra mogelijkheden om bijvoorbeeld gratis relevantie en nieuwswaardige content te vergaren. Zoals foto’s.

 

Beeld doet het goed bij kranten en websites. Zeker als dit ook nog eens voor lezers herkenbaar is. Er is een tool beschikbaar die lezers activeert om foto’s door te sturen voor verschillende thema’s die door de uitgever of de redactie zelf bepaald kan worden. Het insturen kan aangejaagd worden door middel van de eigen krant en/of website. Het insturen van de foto’s gaat digitaal. De foto’s worden automatisch geplaatst op de website en/of de krant. Hiermee wordt de betrokkenheid van lezers aangewakkerd, gratis content vervaardigd en kan er ook geld mee verdiend worden door er advertenties bij te verkopen voor een relevante doelgroep. Het mes snijdt aan alle kanten. Wij zullen zorgen voor de juiste technische aanpassingen van de website en de lay-out voor de krantenpagina’s.

Foto.jpg

Hoe kunt u er gebruik van maken?

Stuur een mail met uw (Bedrijfs)naam, contactpersoon, adres en telefoonnummer naar info@jawelmedia.nl. Wij nemen dan spoedig persoonlijk contact met u op.

Verkoopondersteuning en instructie

Wij willen graag adviseren hoe onze producten, en ook dit product, het beste ingezet kunnen worden. Het bereik kan structureel verhoogd worden en er kan direct geld verdiend worden. Onze jarenlange expertise in het uitgeversvak zal u daar zeker bij helpen. Ga voor meer informatie over de mogelijkheden van verkoopondersteuning naar www.jawelmedia.nl en druk op  ‘Instructie’. Geef via het formulier uw interesse aan, wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Facturatie en betaling

Iedere bestelling wordt automatisch gefactureerd. Betaling binnen twee weken na de factuurdatum.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

 

Kosten: onderdeel van de Pubble licentie

Agenda

Het maximale bereik wordt gecreëerd door een mix van offline en online aan te bieden. Naast de kranten zijn daarvoor ook websites nodig. Beide producten worden in Pubble geproduceerd en dat biedt extra mogelijkheden om bijvoorbeeld gratis relevantie en nieuwswaardige content te vergaren. Dat kan bijvoorbeeld zijn door lezers, verenigingen, evenementen, vvv’s, zelf de content aan te laten leveren. De content wordt dan gelijk in de juiste stramienen en posities geplaatst.

 

Pubble biedt een tool die het heel laagdrempelig maakt voor externen om hun activiteiten door te kunnen geven. Zo kan altijd een actuele agenda samengesteld worden met evenementen, feesten, kerkdiensten, sporten en andere recreatieve bezigheden. Dit systeem is per gebied toepasbaar en vergroot de betrokkenheid van lezers, verenigingsleven en bedrijfsleven. Het levert gratis relevante content op voor de krant en website, met veel mogelijkheden om er een verdienmodel van te maken.

Agenda.jpg

Hoe kunt u er gebruik van maken?

Stuur een mail met uw (Bedrijfs)naam, contactpersoon, adres en telefoonnummer naar info@jawelmedia.nl. Wij nemen dan spoedig persoonlijk contact met u op.

Verkoopondersteuning en instructie

Wij willen graag adviseren hoe onze producten, en ook dit product, het beste ingezet kunnen worden. Het bereik kan structureel verhoogd worden en er kan direct geld verdiend worden. Onze jarenlange expertise in het uitgeversvak zal u daar zeker bij helpen. Ga voor meer informatie over de mogelijkheden van verkoopondersteuning naar www.jawelmedia.nl en druk op  ‘Instructie’. Geef via het formulier uw interesse aan, wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Facturatie en betaling

Iedere bestelling wordt automatisch gefactureerd. Betaling binnen twee weken na de factuurdatum.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

 

Kosten: onderdeel van de Pubble licentie